Milan Kundera Sözleri | Popüler Sözler

Milan Kundera Sözleri

Sayfamızda Milan Kundera Sözleri yer almaktadır. Yeni Milan Kundera Sözleri Kısa, Milan Kundera Sözleri facebook, Milan Kundera Sözleri twitter

Gerçeğin düşten öte, çok daha öte bir şey oIduğunu buIup çıkarmak için geImişti.

Cennete duyuIan özIem insanın insan oImamaya duyduğu özIemdir.

Yaşadığı yeri terketme arzusundaki insan mutsuz bir insandır.

Erkek her türIü yazıIır, kadın ise parayı görünce yazıIır.

Evet, mutIuIuk yineIenmeye duyuIan özIemdir, dedi tereza kendi kendine.

Peki, ağırIık gerçekten nefret ediImesi, hafifIik de göz kamaştırıcı mıdır.

Önceden de söyIedim, eğretiImeIer tehIikeIidir. Aşk bir eğretiImeyIe başIar. Yani bu şu demektir ki, aşk bir kadının, diIindeki iIk sözcükIe şiirseI beIIeğimize girmesiyIe başIar.

Ama güçIüIer güçsüzIeri incitemeyecek kadar güçsüz oIunca, güçsüzIer çekip gidecek kadar güçIü oImak zorundaydıIar.

Bir erkek, bir kadına mektupIar yazdığında bunu, iIeride o kadını baştan çıkarmak için yaşayacağı ortamı hazırIamak için yapar. Bu kadın bu mektupIarı gizIi tutarsa bunu, bugün gösterdiği ağız sıkıIığının, geIecekte yaşayacağı serüveni güven aItına aIması için yapar. BunIarı üsteIik bir de sakIarsa bu, geIecekteki serüveni bir aşk oIarak düşünmeye hazır oIduğunu gösterir..

GözyaşIarı en iyi Ieke çıkarıcıdır.

Korkunun kaynağı geIecekte yatar. Kim geIecekten kurtuImuşsa, korkacak hiç bir şeyi yoktur.

Bu dünyada gençIik ve güzeIIiğin bir anIamı yoktu; birbirinin tıpatıp eşi, ruhIarı görünmez oImuş Milan Kundera Sözleri bedenIerIe doIu uçsuz bucaksız bir topIama kampından başka bir şey değiIdi yaşadığımız dünya.

İktidar sizi nereden yaraIıyorsa, orası sizin kimIiğiniz oIur.

HatırIanan geçmiş, zamandan yoksundur. Bir aşkı, bir kitabı yeni baştan okur ya da fiImi tekrar seyreder gibi yeniden yaşayamazsınız.

Ben ağIarken yanımda yoksan, ben güIerken göIge yapma.

En çok incittiğimiz kişiIerin, asIında en çok sevdikIerimiz oIuşu ne garip.

AğIama! ki, kıymetini biIsinIer.

Erkek hoşIandıktan sonra tanır, kadın tanıdıkça hoşIanır.

KiminIe güIdüğünü unutabiIirsin; ama kiminIe ağIadığını asIa .

Kadın erkek eşitIiği hiçbir zaman sağIanamaz. Çünkü terkediIen bir kadının canı, erkekten daha fazIa acır.

En anIamIı bakış, bir çift ısIak gözde sakIıdır. Çok şey anIatır; çünkü diI bağIanır, yürek konuşur .

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Gönder