Aristoteles Sözleri | Popüler Sözler

Aristoteles Sözleri

Sayfamızda Aristoteles Sözleri yer almaktadır. Yeni Aristoteles Sözleri Kısa, Aristoteles Sözleri facebook, Aristoteles Sözleri twitter

Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.

İnsan politik bir hayvandır.

İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Yalnızlık vahşi hayvanlara yada tanrıya mahsustur.

İyi iki anlama gelir: birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Hükümetlerin alınyazılarını Aristoteles Sözleri belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür.

Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.

Bütün insanların düşüneceği bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.

Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Bilge kişi zevk aramaz, ve açılardan uzak durur.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Bir ‘dost’ kimdir? İki vücutta bulunan tek bir ruhtur.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşişi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.

Şiir, daha felsefıdır ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Yetinmesini bilenler mutludur.

  BU YAZI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sokrates Sözleri
Sokrates Sözleri

Bu sayfamızda Sokrates Sözleri yer almaktadır. Umut her daim vardır. Bilgi ruhun gıdasıdır.

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Gönder